krátky popis banneru
 Kontakt
Mgr. Lenka Martinková Vydavateľstvo Pandora
  Hlavná 271/16
  05917   Vernár
  tel.: +421 944 610 903
 
 Kalkulačka mien

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.vydavatelstvopandora.sk

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.vydavatelstvopandora.sk. Predávajúcim je Mgr. Lenka Martinková VYDAVATEĽSTVO PANDORA, Hlavná 271/16, 059 17 Vernár. Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.vydavatelstvopandora.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Ako nakupovať

Objednávanie tovaru sa deje výlučne elektronicky priamo v prostredí internetového kníhkupectva jednoduchým spôsobom.- buď po zaslaní správy predávajúcemu cez stránky www.mimibazar.sk, www.modrykonik.sk alebo www.facebook.com. Vašu objednávka je považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy. Z našej strany je kúpna zmluva potvrdená zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré vám zašleme e-mailom. Za potvrdenie kúpnej zmluvy tiež považujeme dodanie tovaru vám a jeho prevzatie

Ako vo všetkých bežných obchodoch, tak aj v našom internetovom kníhkupectve www.vydavatelstvopandora.sk považujeme za nákup vloženie tovaru do košíka a odoslanie objednávky. Nie len vloženie tovaru do košíka.

Ceny

V našom internetovom kníhkupectve máte možnosť nakupovať tovar podľa aktuálne platných cien, ktoré sú uvedené pri každom produkte a rovnako tiež v košíku po vložení tovaru.

Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Podľa platných zákonov a nariadení máte právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo emailom. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky. Takto stornovanú objednávku považujeme za zrušenú. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Na vami určený bankový účet vrátime zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní.

V súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. máte právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V rámci tejto lehoty môžete po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ste však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda  neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar nám po niekoľkých dňoch vrátiť. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Príslušný tovar vás prosíme odoslať späť na adresu Mgr. Lenka Martinková VYDAVATEĽSTVO PANDORA, Hlavná 271/16, 05917 Vernár

Tovar, prosíme,  podľa možnosti zasielajte späť:

-         nepoužívaný,

-         nepoškodený,

-         kompletný

-         spolu s dokladom o kúpe

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Prosím, neposielajte nám tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. Vyhnete sa tak možným problémom pri strate alebo poškodení tovaru počas doručovania.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona  nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)      poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

c)      predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti vám bude vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vami vráteného tovaru.

Kúpnu cena alebo jej časť vám vrátime v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na vami určený bankový účet alebo poštovou poukážkou na Vaše meno a adresu.

Žiadosť o odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nám, prosím, posielajte písomne a to prostredníctvom doporučenej pošty na adresu Mgr. Lenka Martinková VYDAVATEĽSTV PANDORA, Hlavná 271/126, 059 17 Verár alebo zaslaním emailu na martinkova@vydavatelstvopandora.sk.

Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar sa Vám snažíme dodať v čo najkratšom čase, čo je spravidla do 5 pracovných dní od prijatia Vašej objednávky pri tovare, ktorý máme na sklade.

Nie sme paltcami DPH. Uvedená cena je konečná.  

Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, zabalený v bublinkovej obálke, pripočítavame k nemu expedičný poplatok - 1,80 EUR pri platbe predom na účet alebo 2,60 pri platbe na dobierku.

Prevzatie tovaru potvrdzujete svojim podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená pri objednaní v objednávkovom formulári. Vlastníkom tovaru sa stávate až po zaplatení kúpnej ceny.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

Ku každej zásielke je priložená faktúra. 

Spôsoby platby:

·        dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke Slovenskej pošty

·        prevodom na bankový účet predávajúceho (aj pri osobnom prevzatí v rámci Popradu)

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „www.vydavatelstvopandora.sk“ sú platné v znení uvedenom na adrese www.vydavatelstvopandora.sk v deň a hodinu odoslania objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí. V prípade, že tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa práva a povinnosti účastníkov príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov platných v Slovenskej republike.

Ochrana súkromia

Mgr. Lenka Martinková VYDAVATEĽSTVO PANDORA si váži dôveru svojich zákazníkov a ich súkromné dáta chráni pred zneužitím.

Je v našom spoločnom záujme, aby sa osobné údaje, ku ktorým nám dávate súhlas na spracovanie, spracovali a používali v presnom a aktuálnom znení, a to k vašej i našej spokojnosti. Preto si dovoľujeme vás upozorniť, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia

Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb je potrebné pri objednávaní uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Pri objednávkach podnikateľských subjektov je potrebné uviesť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Informácie z cookies sa ukladajú vo vašom počítači a obsahujú informácie o vašom pohybe na našich stránkach. Bez nich by Vám neostal Váš tovar v nákupnom košíku ani informácie si informácie, ktoré ste nám už raz poskytli a museli by ste ich zadávať vždy znovu.

Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod, alebo väčšinu akýchkoľvek iných webov. Vo svojom prehliadači si môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka na našej stránke a dokončiť objednávku on-line.

K tomu, aby ste si prezerali našu ponuku na www.vydavatelstvopandora.sk, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné informácie. Také informácie zadávate, len pokiaľ si u nás vytvoríte účet, dokončujete objednávku, zúčastníte sa súťaží. Jedná sa predovšetkým o informácie ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa . K týmto informáciám máte prístup vo svojom profile a po prihlásení ich môžete kedykoľvek upravovať a meniť.

Súhlas na spracovanie týchto osobných údajov udeľujete na dobu neurčitú a môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania a údaje budú následne vymazané.